OFERTA – Roboty zewnętrzne

Prace zewnętrzne:

1. Przydomowe oczyszczalnie

2. Szamba

3. Odzyskiwanie wody deszczowej

4. Studnie chłonne

5. Sieci kanalizacyjne

6. Sieci wodociągowe

7. Sieci gazowe